โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


หางาน >
fiogf49gjkf0d
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
 
1. พนักงานสำรวจท่อรั่ว
fiogf49gjkf0d
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
อัตรา: 30 อัตรา    เงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป จังหวัด กรุงเทพฯ 07 กันยายน 2555
สำรวจท่อประปารั่ว จัดทำ Step test ปฏิบัติงานด้านงานลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาค
2. พนักงานธุรการ
fiogf49gjkf0d
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
อัตรา: 3 อัตรา    เงินเดือน ตามตกลง จังหวัด ชลบุรี 10 กันยายน 2555
รับโทรศัพท์ ประสานงานเอกสารระหว่างสาขา หน่วยงานราชการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3. พนักงานคลังสินค้า
fiogf49gjkf0d
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
อัตรา: 10 อัตรา    เงินเดือน ตามตกลง จังหวัด ปทุมธานี 10 กันยายน 2555
จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อกสินค้า
4. ช่างบริการ
fiogf49gjkf0d
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
อัตรา: 4 อัตรา    เงินเดือน ตามตกลง จังหวัด ปทุมธานี 10 กันยายน 2555
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เบิกอุปกรณ์และวัสดุในการซ่อม จัดทำรายการผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ
5. พนักงานสำรวจท่อรั่ว
fiogf49gjkf0d
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
อัตรา: 5 อัตรา    เงินเดือน ตามตกลง จังหวัด ชลบุรี 10 กันยายน 2555
ปฏิบัติงานสำรวจท่อรั่ว(ท่อประปา) ปฏิบัติงานตามสัญญาโครงการระบุไว้