โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


# 011168
โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 14/2/2555 17:30:18

fiogf49gjkf0d
โรงแรมหรู 5 ดาว มีเครือข่ายกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก เปิดรับสมัครงานทุกแผนก ทุกตำแหน่งแล้ววันนี้ สนใจติดต่อได้ที่คุณปราณีต 086-6894070 www.rayongmarriottresort.com
ข้อมูลจาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

# 0023411
คุณ : นางสาวรัตติยา อยู่เย็น 27/2/2558 22:48:37

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
ต้องการฝึกงาน

ขณะนี้กำลังศึกษาชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม ในแผนกFB อยากทราบว่า ที่นี่ัรับไหมค่ะ
เบอร์ติดต่อ 0806034564 ,email: rattiya2121@gmail.com
ขอบคุณค่ะ
 
# 0020306
คุณ : นางสาวพรสุดา กรวิรัตน์ 23/2/2557 16:27:31

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
นางสาวพรสุดา กรวิรัตน์
20/1 ถนนคุ้มแสนสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 094 - 2618061 อีเมล์ Davil_vampir@hotmail.com
จุดมุ่งหมายในงาน
ต้องการใช้ความรู้ทางด้านการการโรงแรมและการบริการ รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาความรู้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 กรกฎาคม 2536 เพศ : หญิง
อายุ : 20 ปี สถานภาพ : โสด
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา สถานศึกษา
ปีการศึกษา 2548 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
(เกรดเฉลี่ยสะสม 3.18)
ปีการศึกษา 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
(เกรดเฉลี่ยสะสม 3.24)
ปีการศึกษา 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ( เกรดเฉลี่ยงสะสม 3.64)
ปีการศึกษา 2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการโรงแรมและการบริการ ที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.88)
ประสบการณ์การฝึกงาน
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2553 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2554 (รวมระยะเวลาการฝึกงาน 16 เดือน)
ระยะการฝึกงาน สถานที่ฝึกงาน แผนกที่ได้ทำการฝึก
(17 พ.ค.2553) - (9 ก.ค.2554) Novotel Rayong Rim Pea Resort -Food & Beverage Department
-Kitchen Department
(1 ม.ค.2554) - (30 ส.ค.2554) Mountain Beach Hotel -Food & Beverage Department
(1 ต.ค.2555) – (30 เม.ย.2556) Rabbit Resort Pattaya -Food & Beverage Department

ประสบการณ์การฝึกอบรม
29-30 สิงหาคม พ.ศ.2552 -ได้สำเร็จหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การบริการโรงแรมเพื่อความเป็นเลิศ
14 ธันวาคม พ.ศ.2552 - เป็นนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการตอบปัญหาแฟนพันธ์แท้แหล่งท่องเที่ยว
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 -โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
17 มีนาคม พ.ศ. 2555 - เป็นผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม สาขาการโรงแรม
6 กันยายน พ.ศ. 2555 - เป็นนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ช่วยเหลือสังคม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ทักษะอื่นๆ
: สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
: สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอินเตอร์เน็ทได้
: มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ
: มีประสบการณ์ด้านงานบริการ และมีความรู้พื้นฐานทางด้านงานบริการ
: มีความรู้พื้นฐานในด้านอาหารและเครื่องดื่มและมีทักษะในการพับผ้าเช็ดปาก (napkin)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : อาจารย์กมลภัตร ศรีตะวัน เกี่ยวข้องเป็น: อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 086-455-6345
บุคคลอ้างอิง นางจรรยา เพ็ชรเจริญ
เกี่ยวข้องเป็น มารดาหมายเลขโทรศัพท์ 081-047-3556
 
# 0013681
คุณ : คุณวันสิริ วงศ์อยู่ 27/2/2555 16:53:22

fiogf49gjkf0d
ปัจจุบันทำงานด้านบุคคล ทำเงินเดือนพนักงานด้วยโปรแกรม piswin และทำบัญชีเงินสดย่อยพร้อมกับประกันสังคมให้กับพนักงาน บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ทำงานด้านบุุัคคล 5 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(การตลาด) สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี เกรด 2.97 ที่อยู่ปัจจุบัน 155 หมู่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21190 เบอร์โทร 087-1475520,038-638763
 
# 0013540
คุณ : นางสาว พัชรี แก้วโพธิ์ 17/2/2555 11:40:33

fiogf49gjkf0d
เกิดวันที่ 15 มีนาคม 2533 อายุ 21 ปี จบการศึกษาระดับ อนุปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ ผลการเรียน 3.22 ประสบการณ์ฝึกงานที่โรงแรมโนโวเทลริมเพระยอง ทำงานด้านคร้วเบเกอร์รี่ที่โรงแรมหาดทรายแก้ว และทำงานที่เกาหลีใต้ 1 ปี สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีได้นิดหน่อย
ที่อยู่ปัจจุบัน 155หมู่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
เบอร์โทร 088-1950960 , 038638763
 
# 0013490
คุณ : สนใจ 15/2/2555 14:23:15

fiogf49gjkf0d
สนใจคะ อายุ 28 ปี จบปวส.คอมฯ มีประสบการด้านงานบริการมา 3 ปี , งานธุรการออฟฟิต 1 ปี คะ 0888314425
 
# 0013488
คุณ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15/2/2555 13:57:00

fiogf49gjkf0d
โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เป็นโรงแรมในเครือแมริออท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเครือข่ายกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก และกว่า 20 โรงแรมในเมืองไทย

โรงแรมตั้งอยู่อยู่ติดชายหาด ระหว่างบ้านเพ กับแหลมแม่พิมพ์ (ใกล้โรงแรมโนโวเทล) มี 206 ห้อง เนื้อที่กว่า 30 ไร่ โครงการเดียวกับคอนโดและบ้านพักตากอากาศภูผาธารา สวัสดิการดีตามรูปแบบการบริหารงานอเมริกัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน + วันพักร้อน
- เงินเดือน
- เซอร์วิสชาร์ท (service charge)
- ที่พัก/อาหาร/ซักรีดชุดทำงาน
- ค่าทำฟัน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานสัปดาห์ขอบคุณเพื่อนพนักงาน และกิจกรรมตลอดปี
- ส่วนลดจากโรงแรมในเครือแมริออท กว่า 3,000 แห่งทั่วโลก
- โอกาสเติบโตก้าวหน้ากับเครือแมริออททั้งในและต่างประเทศ

โอกาสดีๆ รอคุณอยู่ เชิญมาร่วมงานกับแมริออทนะค่ะ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณปราณีต 086-6894070, email : mhrs.bkkrr.hr@marriotthotels.com , www.rayongmarriottresort.com)
 
ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :