โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


# 011084
รับสมัคร ปวส.ช่างกลโรงงาน
บจ.ไทยชินกง 9/2/2555 11:30:50

บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนไอ-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 038-684881-3 ฝ่ายบุคคลต่อ 111, 112
ถ้าสนใจสามารถส่ง ประวัติไปยัง E-mail ตามระบุ
E-mail : naphasorn@tsic.co.th หรือ pg3@tsic.co.th

รายละเอียด
บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงาน
แผนก ME (ซ่อมบำรุง) ตำแหน่ง Technician 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
จบ ปวส. ช่างกลโรงงาน

ข้อมูลจาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

# 0013392
คุณ : บจ.ไทยชินกง 10/2/2555 22:13:06

แผนก ME ทำหน้าที่ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ภายในโรงงาน
รับผู้จบปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือนในปัจจุบันรวม 8,240 บาท ค่าเบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน หลังผ่านโปร 119 วันเงินเดือนเพิ่มอีก 600 บาท หลังผ่านโปรถ้ามีหน้าที่ต้องอยู่เวรตอนกลางคืน จะมีค่าอยู่เวรกลางคืน คืนละ 400 บาท
ประมาณเดือนเมษายน 55 จะมีการปรับอัตราค่าจ้างใหม่
 
ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :