โทรศัพท์ : 08-4659-1511 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ!!การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Chin Pan Engineering ตั้งแต่บัดนี้-17 ตุลาคม 2557

ประกาศ!!รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557

ประกาศ!!สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-29 ตุลาคม 2557

ประกาศ!!การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM) ตั้งแต่ 15-24 ตุลาคม 2557

ประกาศ!!สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 10-24 ตุลาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม »