โทรศัพท์ : 08-4659-1511 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ One Stop Service เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

1.แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สำหรับแรงงานต่างด้าว) 2.แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มัสัญชาติไทย (สำหรับผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว อายุไม่เกิน 15 ปี) 3.เอกสารประกอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว/ขอใบอนุญาตทำงาน

ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ข่าวสารจัดหางานประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ข้อมูลแรงงานต่างด้าว/การทำงานต่างประเทศ/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัดฯ

ประกาศ!!ขอให้นายจ้าง/สถานประการจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 67/2557 และ ฉบับที่ 68/2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2557

ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานชลบุรี (IT)

รายละเอียดเพิ่มเติม »