โทรศัพท์ : 08-4659-1511 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


 • เตือน! คนงานไทยระวังภัยไปทำงานสิงคโปร์
  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 06 กรกฎาคม 2554 08:07 น.

  ข่าวที่ 53/2554

  วันที่ 28 มิถุนายน 2554

  ?? สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขอแจ้งเตือนคนไทยที่จะไปทำงานประเทศสิงคโปร์             ในสถานเริงรมย์ ตำแหน่งนักร้อง นักดนตรี ที่ไม่มีสัญญาถูกต้องผ่านกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งว่า ยังมีคนไทยที่เข้ามาประกอบอาชีพดังกล่าวคงประสบปัญหาเดิมๆ เช่น ได้รับค่าจ้างไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ ถูกกำหนดให้ขายเครื่องดื่ม ดอกไม้ แต่หากทำยอดขายไม่ได้ตามที่กำหนด ก็จะถูกหักเงินจากเงินค่าจ้าง นอกจากนี้ ปัญหาใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ กรณีลูกจ้างในสถานเริงรมย์ต้องการขอลากลับประเทศไทยก่อนกำหนด ก็ไม่สามารถกลับได้ บางรายจำเป็นต้องยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับนายจ้าง เพราะเซ็นต์สัญญาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บางสถานเริงรมย์ให้ลูกจ้างเซ็นต์รับเงินโดยไม่แจกแจงเป็นเงินเดือน หรือ เงินค่าดอกไม้ และไม่จ่ายเงินให้ทันที ภายหลังมีการฟ้องร้องเรื่องค่าจ้างนายจ้างใช้เอกสารที่ลูกจ้างเซ็นต์ไว้ล่วงหน้า แสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่า ลูกจ้างได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์สิ่งที่ควรรู้ในการไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ว่า

  F??   กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ไม่สามารถช่วยเหลือเรียกร้องเงินค่าจ้าง หรือเงินใดๆ ตามกฎหมายแรงงานได้ เนื่องจากอาชีพดังกล่าว ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองแรงงานของประเทศสิงคโปร์ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะช่วยประนีประนอมให้ 1 ครั้ง หากตกลงกันไม่ได้ ก็ไม่สามารถขึ้นศาลแรงงานได้และหากมีสัญญาก็ต้องฟ้องร้องโดยใช้ทนายในศาลแพ่ง ต่อไป

  F??   ปกติตามข้อตกลง นายจ้างจะหาที่พักให้ลูกจ้างโดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ แต่หากมีข้อร้องเรียนถึงกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะประนีประนอมโดยใช้กฎหมายสิงคโปร์

  เป็นหลัก คือ อนุญาตให้มีการหักค่าที่พัก และค่าสาธารณูปโภคได้  หากลูกจ้างไม่มีสัญญาจ้าง

  หากสนใจจะไปทำงานต่างประเทศ ขอให้สอบถามรายละเอียดหรื     ติดต่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์  จะไปทำงานต่างประเทศได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โทร 0-3260-2270 ต่อ 18                      

   

  {{{{{{{{{{{{{{{{{{

   

   


  จำนวนคนอ่าน 2227 คน